Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής/ Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας


Η αλιεία αποτελεί βασικό κομμάτι της οικονομίας και της παράδοσης της Ελλάδας, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεγάλος εχθρός είναι η υπεραλίευση  η οποία μπορεί να επηρεάσει τόσο τους  πληθυσμούς των αλιευμάτων όσο και το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Για την προστασία της θαλάσσιας αλιείας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της Διεύθυνσης  Ελέγχου Αλιείας είναι υπεύθυνο για το συντονισμό εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για τον έλεγχο της αλιείας και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών της χώρας στη δίωξη της παράνομης αλιείας.
Για την είσοδο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης  Ελέγχου Αλιείας πατήστε εδώ