ΦΕΚ Β 3275 / 2016
"Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες.".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1557 / 2015
"Τροποποίηση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1890 / 2014
"Τροποποίηση υπουργικής απόφασης καθορισμού του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν".
11-11-16
ΦΕΚ Β 119 / 2014
"Τροποποίηση Υ.Α. καθορισμού υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία (ΦΕΚ Β' 1728)".
11-11-16
ΦΕΚ Β 2129 / 2013
"Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1728 / 2013
"Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία".
11-11-16
ΦΕΚ Β 1505 / 2013
"Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές".
11-11-16
ΦΕΚ Β 530 / 2008
"Τροποποίηση υπουργικής απόφασης περί ανωτάτων επιτρεπόμενων τιμών καθαρών ναύλων".
11-11-16
ΦΕΚ Β 509 / 2008
"Τροποποίηση υπουργικής απόφασης περί ανωτάτων επιτρεπόμενων τιμών καθαρών ναύλων".
11-11-16
ΦΕΚ Β 718 / 2005
"Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, πλην ταχυδρομικών αποστολών, πλοίων ακτοπλοίας κατά σύνδεση και κατά κατηγορία πλοίου".
11-11-16
ΦΕΚ Β 643 / 2003
"Τροποποίηση απόφασης καθορισμού υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία".
11-11-16
ΦΕΚ Β 438 / 2003
"Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία".
11-11-16