Προοπτικές


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
Μπορούμε να συμμετέχουμε στις εθελοντικές εργασίες καθαρισμού ακτών από τα απορρίμματα που εκβράζονται κατά τους χειμερινούς μήνες που διοργανώνονται από μη Κυβερνητικούς φορείς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Λιμενικές Αρχές.Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε τα δοχεία περισυλλογής απορριμμάτων για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
Πρέπει αμέσως να ενημερώσουμε την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή τη ΔΙ.Π.ΘΑ.Π για κάθε περιστατικό ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών που διαπιστώνουμε. Στις περιπτώσεις αυτές για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της τιμωρίας των υπαίτιων της ρύπανσης είναι πολύ χρήσιμο να μεταβιβάζουμε πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες όπως: την ακριβή τοποθεσία, το χρόνο παρατήρησης, την πηγή προέλευσης της ρύπανσης, το είδος και την εκτιμώμενη ποσότητα ρυπογόνου ουσίας κτλ. Το ΕΚΣΕΔ λειτουργεί σε 24ωρη βάση και κάθε ένας μας μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ.210 4121210-9.
 
Η Υπηρεσία μας σαν αρμόδιος φορέας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος:
 
1. Εντείνει τις προσπάθειες επιτήρησης και πρόληψης και βελτιώνει την οργάνωση, την υποδομή και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ρύπανσης.
 
2. Υλοποιεί την εκστρατεία για «ασφαλέστερα πλοία και καθαρότερες θάλασσες» με την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα.
 
3. Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των νέων γιατί θεωρεί ότι οι μελλοντικοί πολίτες θα πρέπει να επιδείξουν συνειδητή και υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.
 
Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. και το Λ.Σ, με ευαισθησία και συνέπεια, επαγρυπνούν για την αποφυγή της ρύπανσης και την προστασία των ελληνικών θαλασσών.
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντική είναι η συμβολή ενός δικτύου εθελοντών από οικολογικές οργανώσεις, εκπολιτιστικούς - εξωραϊστικούς συλλόγους, ομοσπονδίες και σωματεία, τουριστικές ενώσεις, σωματεία αλιέων-προσκόπων, μαθητικών συλλόγων κ.τ.λ.
 
Ο εθελοντισμός, ως μη κυβερνητική δραστηριότητα αποτελεί μία όαση συλλογικής δράσης μέσα στην ατομικιστική έρημο, έναν καθοριστικό παράγοντα προώθησης προτύπων αξιών και ιδανικών. Και κοντά σ'αυτά ένα ακόμα αποτελεσματικό μέσο συνεισφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία.
 
Γι αυτό το Υ.ΝΑ.Ν.Π. και το Λ.Σ πρωτοστατούν με τη συμμετοχή τους στοΔίκτυο Εθελοντών για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος Ενημερωθείτε και δηλώστε τώρα συμμετοχή στις τοπικές Λιμενικές Αρχές.
 
Γιατί η συμμετοχή σας στην προστασία του οικοσυστήματος είναι ζωτικής σημασίας.