Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ινστιντούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών.

Ναυτιλία (ΕΜΥ)