Πειρατεία στον Κόλπο του Άντεν

Εγκύκλιοι IMO

SN.1/Circ.281
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia-Information on Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) for ships transiting the Gulf of Aden (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1302
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia  (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1332
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia – Best Management Practices (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1333
Piracy and armed robbery against ships –Recommendations to Governments for preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships  (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1334
Piracy and armed robbery against ships – Guidance to ship owners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1335
Piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia - Best Management Practices (Version 2 - August 2009) (αρχείο pdf)
MSC.1/Circ.1390
Guidance for Company Security Officers (CSOs) – Preparation of a company and crew for the contingency of hijack by pirates in the western Indian Ocean and the Gulf of Aden  (αρχείο pdf)

 

 

- 3η Έκδοση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Management Practices)  για την αποτροπή των περιστατικών πειρατείας ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και της περιοχής της αραβικής θάλασσας (αρχείο pdf)

- Εγχειρίδιο  (αρχείο pdf)

 

 

Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύσταση Επιτροπής
Μέτρα αυτοπροστασίας και πρόληψη πειρατικών πράξεων και ένοπλων επιθέσεων σε πλοία (Ελληνικά)
(αρχείο pdf)
Commission Recommendation
Measures for self-protection and prevention of piracy and armed robbery against ships (English)
(αρχείο pdf)

 

Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11-03-2010 σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας και την πρόληψη των πειρατικών πράξεων και των ένοπλων επιθέσεων σε πλοία  (αρχείο pdf)

 

Οδηγίες Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας (αρχείο pdf)
Οδηγίες Επιβίωσης σε Περιστατικά Ομηρίας (αρχείο pdf)

 

MSC/Circ.622/Rev.1

Παρατήρηση: Έχει επικαιροποιηθεί και αντικατασταθεί απο την MSC.1/Circ.1333

MSC/Circ.623/Rev.3 

Παρατήρηση: Έχει επικαιροποιηθεί και αντικατασταθεί απο την MSC.1/Circ.1334

 

Διαχείρισης Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας των Κέντρων Αναφορών 

Διαχείριση Περιστατικών Πειρατείας και Ένοπλης Ληστείας - Επικαιροποίηση Διαύλου Ασφαλούς Διεύλευσης 

Έντυπο “Piracy – The East Africa / Somalia Situation, Practical Measures to Avoid, Deter or Delay Piracy Attacks” 

Έντυπο EU NAVFOR Somalia - Surviving Piracy Off the coast of Somalia

 

Περιστατικά Πειρατειών και ένοπλων ληστειών στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Σομαλίας και του Ινδικού Ωκεανού

Πίνακας 

 

Συμβάν

Αποτροπή εκδήλωσης πειρατείας σε Ελληνικό πλοίο (02-01-2009)

 

 

 

Σχετικά Links

http://www.marisec.org/piracy/imb.htm

http://www.icc-ccs.org/

http://www.mschoa.org

http://www.shipping.nato.int

http://www.recaap.org/

http://www.cusnc.navy.mil/command/ctf150.html

http://www.rncom.mod.uk

http://www.missiontoseafarers.org/

http://www.imo.org/

http://www.intertanko.com/

http://www.intercargo.org/

http://www.ecsa.be/