ΦΕΚ A 114 / 2015
ΠΔ70/2015 - (ΦΕΚ 114) Ανασύσταση Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και Μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
21-07-16
ΦΕΚ A 170 / 2014
ΠΔ103/2014 - (ΦΕΚ 170) Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
21-07-16