ΦΕΚ Α 141 / 1995
Π.Δ.250/1995 "250. Τροποποίηση του Π.Δ/τος 363/1982 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος υπηρεσίας μαγειρείου Ε.Ν "
04-11-16
ΦΕΚ Α 14 / 1983
Π.Δ.17/1983 "Καθορισμός εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας"
04-11-16
ΦΕΚ Α 290 / 1954
Β.Δ.29/11/1954 "ΙΙερΙ καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέα; ύλης κατά τάς εξετάσεις προς άπόκτησιν αποδεικτικών ΙΙλοιάρχων. Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών. Ναύκληρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, Θαλαμηπόλων και Μαγείρων"
04-11-16