Τελικός πίνακας κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Τελικός πίνακας κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών εκπαιδευτικού έτους 2018-2019