Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 ειδικότητας Μηχανικού Α’ Τάξης Ε.Ν.

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 ειδικότητας Μηχανικού Α’ Τάξης Ε.Ν.