Οριστικοί Πίνακες (Α/Α 01) Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών Μαθημάτων κατά αξιολογική σειρά Ακ. Έτους 2018 – 2019. Αφορά την ειδικότητα 1. i) της αριθ.πρωτ. 2904.04/01/2019/04-03-2019 Προκήρυξης ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ

Οριστικοί Πίνακες (Α/Α 01) Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών Μαθημάτων κατά αξιολογική σειρά Ακ. Έτους 2018 – 2019. Αφορά την ειδικότητα 1. i) της αριθ.πρωτ. 2904.04/01/2019/04-03-2019 Προκήρυξης ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ