Αρχικός πίνακας κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M ειδικότητας Μηχανικού A’ Tάξης Ε.Ν. εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Αρχικός πίνακας κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M ειδικότητας Μηχανικού A’ Tάξης Ε.Ν. εκπαιδευτικού έτους 2018-2019