Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψήφιων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ