ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΡΧΙΚΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ