Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπ. έτος 2018-2019

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το εκπ. έτος 2018-2019