Ανακοίνωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019