Ανακοίνωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητή ειδικότητας Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητή ειδικότητας Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019