«Οριστικοί Πινάκες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020»

«Οριστικοί Πινάκες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020»

α) Οριστικοί  πίνακες  αποκλειόμενων υποψηφίων  με ΑΔΑ: 6ΖΤΕ4653ΠΩ-Θ2Α (φ.01)

β) Οριστικοί  πίνακες  κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης υποψηφίων  με ΑΔΑ: ΥΗΜ4653ΠΩ-ΡΕΟ (φ. 07)

γ) Οριστικοί  πίνακες  επιλεγέντων με ΑΔΑ: ΩΦ274653ΠΩ-Ω9Ρ (φ. 07)