ΦΕΚ Β 3004 / 2016
Τροποποίηση της αριθμ. 1000.0/35289/2015 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2582).
26-10-16
ΦΕΚ Β 2582 / 2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
26-10-16