ΦΕΚ Α 170 / 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
26-10-16
ΦΕΚ Α 145 / 2001
Ν2932/2001 - (ΦΕΚ 145) Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.
21-07-16