Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

 
Ταχ. Δ/νση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1371700 - 213 1374700
FAX210 4191561- 210 4191562 - 210 4191563
 
Κέντρο Άμεσης Δράσης ΛΣ: 108
 
 
Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων :
213 1371480 - 213 1371296 - 2131371421 - 2131371481
 
Email Επικοινωνίας * info@yen.gr & ddy.b@yna.gov.gr 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών - Φορέων ΥΝΑΝΠ: Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων ΥΝΑΝΠ
 
 
* Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο),την ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα (Άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998).