Εκπαίδευση Προσωπικού


Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. - OPRC 1990? σε τρία επίπεδα:
1. Επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων: Απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη Λ.Σ. και εκπροσώπους των υπολοίπων κρατικών και ιδιωτικών φορέων.
 
2. Επίπεδο Συντονισμού Εποπτείας: Απευθύνεται στο προσωπικό Λ.Σ. και φορέων που είναι υπεύθυνο για τις επιχειρησιακές ομάδες καταπολέμησης.
 
3 . Επίπεδο λειτουργίας εξοπλισμού: Απευθύνεται στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του εξοπλισμού καταπολέμησης.
 
*Τα πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα επιπέδου 1 και 2 εκπαιδεύονται σε σεμινάρια και ασκήσεις που οργανώνονται από διεθνείς Οργανισμούς, Κυβερνήσεις, βιομηχανία πετρελαίου και ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι χειριστές εξοπλισμού εκπαιδεύονται κατά τις ασκήσεις που εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.