ΦΕΚ Α 245 / 2011
N.4029/2011 - (ΦΕΚ 245 A 22-11-2011) Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 63 / 2012
N.4058/2012 - (ΦΕΚ 63 A 22-03-2012) Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
N.4150/2013 - (ΦΕΚ 102 A 29-04-2013) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 92 / 2014
N.4256/2014 - (ΦΕΚ 92 A 14-04-2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 125 / 2014
ΠΔ 81/2014 - (ΦΕΚ 125) Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.
21-07-16
ΦΕΚ Α 156 / 2012
ΠΔ 97/2012 - (ΦΕΚ 156) Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (Α΄ 50)».
21-07-16
ΦΕΚ Α 35 / 2011
N 3922/2011 - (ΦΕΚ 35) Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις
21-07-16
ΦΕΚ Α 50 / 2009
ΠΔ33/2009 - (ΦΕΚ 50) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
21-07-16
ΦΕΚ Α 164 / 2004
ΠΔ187/2004 - (ΦΕΚ 164) Ανακριτικά Συμβούλια Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Α 71 / 2003
ΠΔ68/2003 - (ΦΕΚ 71) Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)
21-07-16
ΦΕΚ Α 311 / 2002
Ν3079/2002 - (ΦΕΚ 311) Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
21-07-16
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 21 - 31 από 31 αποτελέσματα.