ΦΕΚ A 52 / 2009
Ν.3755/09 "Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθ− μού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθμιση συναφών θεμάτων"
21-11-16
ΦΕΚ Α 102 / 2013
N.4150/13 "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 63 / 2012
N.4058/12 "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 245 / 2011
N.4029/11 "Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 35 / 2011
N.3922/11 "Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις"
21-11-16
ΦΕΚ Α 40 / 2009
N.3752/09 " Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 57 / 2008
N.3709/08 "Δικαιώματα − υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ A 122 / 2007
N.3569/07 "Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας."
21-11-16
ΦΕΚ A 206 / 2006
N.3490/06 "Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ A 64 / 2006
N.3450/06 "Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 48 / 2004
N.3232/04 "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις."
21-11-16
ΦΕΚ Α 311 / 2002
Ν.3079/02 "Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος."
21-11-16
ΦΕΚ Α 153 / 2015
Π.Δ. 80/2015 - (ΦΕΚ 153 A 23-11-2015) Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Α 94 / 1982
Π.Δ. 514 της 27.7 - (ΦΕΚ 94 A 13-08-1982) Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
21-07-16
ΦΕΚ Α 139 / 2012
Π.Δ.81/2012 - (ΦΕΚ 139 A 14-06-2012) Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Α 75 / 2012
Π.Δ.37/2012 - (ΦΕΚ 75 A 9-4-2012) Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Β 75 / 2012
Π.Δ.38/2012 - (ΦΕΚ 75 B 9-4-2012) Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Α 108 / 2012
Π.Δ.58/2012 - (ΦΕΚ 108 A 03-05-2012) Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Α 46 / 2014
Π.Δ. 27/2014 - (ΦΕΚ 46 A 27-07-2014) Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
21-07-16
ΦΕΚ Α 170 / 2014
Π.Δ.103/2014 - (ΦΕΚ 170 A 28-08-2014) Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
21-07-16
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 31 αποτελέσματα.