ΦΕΚ Β 3088 / 2014
Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
21-07-16
ΦΕΚ Β 1782 / 2004
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3511.4/49/11.3.2002 απόφασης
21-07-16
ΦΕΚ Β 292 / 2011
Β΄ 292 - διόρθωση σφάλματος Β΄403
21-07-16
ΦΕΚ Β 1595 / 2009
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3511.1/09/2003/21.4.2003 (ΦΕΚ 573 Β΄) απόφασης
21-07-16
ΦΕΚ Β 1284 / 2014
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3511.1/09/2003/21-04-2003 υπουργικής απόφασης (Β΄573)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1782 / 2004
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 3511.4/49/11.3.2002 απόφασής μας «Όροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών» (Β΄ 306), όπως ισχύει
21-07-16
ΦΕΚ Β 103 / 2004
Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Κανονισμού «Κέντρων Παροχής Προσωρινής Διαμονής στους Έλληνες Ναυτικούς»
21-07-16
ΦΕΚ Β 573 / 2003
Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επιβατηγών καθώς και των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων που εκτελούν ημερήσια ταξίδια συνολικής απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι προορισμού κάτω των 30 ν.μ
21-07-16
ΦΕΚ Β 306 / 2002
Όροι, διαδικασίες, προϋποθέσεις εφαρμογής απαιτήσεων για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών
21-07-16