ΦΕΚ Β 178 / 1997
Υπουργική Απόφαση Α.Π. Φ.3131/17/1996 (ΦΕΚ Β΄178) “ Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων , μαρινών ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων “
07-11-16