ΦΕΚ Β 310 / 2004
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8122.1/03/04- 3/2/2004 (ΦΕΚ Β΄310) “Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων”
08-11-16
ΦΕΚ Β 2032 / 2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8122.1/29/14- 16/7/2014 (ΦΕΚ Β΄2032) “Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων”
08-11-16