ΦΕΚ B 1523 / 2002
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 3422.27/31/22-11-2002 (ΦΕΚ Β΄1523) “Μειώσεις – Απαλλαγές καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολόγησης
08-11-16