ΦΕΚ Β 50 / 1996
Υπουργική Απόφαση Α.Π. 3422.12/01/96 (ΦΕΚ B΄50) «Καθορισμός μειωμένων δικαιωμάτων σε πετρελαιοφόρα πλοία που φέρουν δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος»
08-11-16