ΦΕΚ Β 2788 / 2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8321.3/06/14 (ΦΕΚ Β΄2788) – Καθορισμός Ύψους του Οικονομικού Ανταλλάγματος για την Τοποθέτηση και Χρήση Πλωτής Εξέδρας, Διαδικασία Είσπραξης καθώς και κάθε άλλο Σχετικό Θέμα
07-11-16
ΦΕΚ Β 1651 / 2014
Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8220/131/14-19/6/2014 (ΦΕΚ Β΄1651) – Τοποθέτηση πλωτών Εξεδρών, Επιφάνειας Μέχρι 150 τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση
07-11-16