ΦΕΚ Α 581 / 2007
Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8122.1/10/07/07 (ΦΕΚ Β581) Απαλλαγή ειδικού τέλους επιβατών που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων)
08-11-16