ΦΕΚ Β 2412 / 2017
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 66 «Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38».
07-08-17
ΦΕΚ Β 2248 / 2017
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 65 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50».
07-08-17
ΦΕΚ Β 1936 / 2017
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 64 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονι- σμού Λιμένων αριθμ. 01».
07-08-17
ΦΕΚ Β 1865 / 2017
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50».
07-08-17
ΦΕΚ Β 4308 / 2016
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 62 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 16».
07-08-17
ΦΕΚ Β 4174 / 2016
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αριθ. 61 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50».
07-08-17
ΦΕΚ Β 1415 / 2016
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 60 «Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 358 / 2016
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 59 «Συμπλήρωση − αντικατάσταση διατάξεων του Γε− νικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01»."
03-01-17
ΦΕΚ Β 2261 / 2015
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 58 «Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 14»."
03-01-17
ΦΕΚ Β 3299 / 2014
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 57 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 2551 / 2014
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 56 «Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 20, 23, 38 και 50»."
03-01-17
ΦΕΚ Β 2342 / 2014
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 1279 / 2014
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 02, 10, 16, 20, 38 και 50»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 3238 / 2013
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 53 «Τροποποίηση – αντικατάσταση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 23 και 50»."
03-01-17
ΦΕΚ Β 2960 / 2013
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 «Συμπλήρωση − τροποποίηση διατάξεων των Γενι− κών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 17, 20, 23 και 38»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 1467 / 2013
Γενικός Κανονισμός 51, Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους"
03-01-17
ΦΕΚ Β 1151 / 2013
"ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 1736 / 2011
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 49 «Αντικατάσταση διάταξης άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 14 «Περί φόρτωσης οχη-μάτων στα οχηματαγωγά πλοία», όπως αντικατα-στάθηκε από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ.33»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 1597 / 2011
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 48 «Αντικατάσταση διατάξεων του αριθμ. 16 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (ΦΕΚ Β' 795/1997)»"
03-01-17
ΦΕΚ Β 276 / 2010
"Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 47 «Τροποποίηση διάταξης του αριθμ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα»"
03-01-17
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 20 από 61 αποτελέσματα.