ΦΕΚ Β 3061 / 2016
Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του
20-10-16
ΦΕΚ Β 203 / 2004
Καθορισμός του τύπου των βιβλίων μητρώου, των μερίδων, των φακέλων και του ευρετηρίου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής που τηρούνται στο Μητρώο ΝΕΠΑ
20-10-16
ΦΕΚ Β 798 / 2004
Τροποποίηση της αριθ. 3342/05/2004/27.1.2004 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός του τύπου των βιβλίων μητρώου, των μερίδων, των φακέλων και του ευρετηρίου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής που τηρούνται στο Μητρώο ΝΕΠΑ» (ΦΕΚ 203 Β)
20-10-16
ΦΕΚ Β 478 / 2004
"Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής"
20-10-16
ΦΕΚ Β 478 / 2004
«Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούν επαγγελματικά πλοία αναψυχής έξω από την ελληνική επικράτεια»
20-10-16
ΦΕΚ Β 364 / 2016
Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου
20-10-16
ΦΕΚ Β 775 / 2015
Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της ημερομηνίας από την οποία το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, οφείλει να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί και β) τους αναλογούντες δασμούς και επιβαρύνσεις καθώς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής, λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης και κάθε σχετικού θέματος ....
20-10-16
ΦΕΚ Β 1132 / 2009
ΚΥΑ Αριθμ. 8312.23B/12/09 " Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων."
20-10-16
ΦΕΚ Β 3167 / 2011
ΦΕΚ 3167Β/30-12-2011 - (ΦΕΚ 3167 B)
21-07-16
ΦΕΚ Β 1346 / 2010
Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία
21-07-16
— 10 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 1 - 10 από 30 αποτελέσματα.