ΦΕΚ Β 1617 / 2002
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Name) με κατάληξη .gr
21-07-16