ΦΕΚ Α 130 / 2003
Π.Δ.163/03 Τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. 229/95 "Ναυτικοί πράκτορες" (Α 130)
24-10-16
ΦΕΚ Α 165 / 1999
Π.Δ.176/99 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 229/95 (ΦΕΚ 130 Α), του Π.Δ. 120/97 (ΦΕΚ 110 Α) και άλλες διατάξεις.
24-10-16
ΦΕΚ Α 110 / 1999
Π.Δ. 120/97 Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήμα¬τος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβα¬τών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβα-τηγό και επιβατηγό - οχηματαγωγά πλοία.
24-10-16
ΦΕΚ Α 245 / 1995
Π.Δ. 427/95 Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών Πρακτόρων
24-10-16
ΦΕΚ Α 130 / 1995
Π.Δ. 229/95Ναυτικοί πράκτορες
24-10-16