ΦΕΚ β 314 / 2004
Διόρθωση σφάλματος στην 5116.13/01/2004/13.1.2004 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 25 / 2004
Καθορισμός, κατά ειδικότητα, του συνολικού αριθμού πλεονάζοντος, προς μεταφορά, προσωπικού της Εστίας Ναυτικών και κατανομή αυτού ανά Φορέα υποδοχής
21-07-16