ΦΕΚ Β 1338 / 2012
KYA 641.36-2/12 - (ΦΕΚ 1338 B) ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
24-10-16
ΦΕΚ Β 784 / 2003
Καθορισμός τύπου του ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
21-07-16
ΦΕΚ Β 1297 / 2005
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού
21-07-16