ΦΕΚ Α 63 / 2012
Ν. 4058/12 - (ΦΕΚ 63 A) ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
21-07-16
ΦΕΚ Α 147 / 1993
Ν.2168-1993 - (ΦΕΚ 147 A) ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ
21-07-16
ΦΕΚ Α 248 / 2002
Ν3064/2002 - (ΦΕΚ 248) Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών.
21-07-16
ΦΕΚ Α 91 / 2001
Ν2910/2001 - (ΦΕΚ 91) Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 02-05-2001
21-07-16