Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Β΄

Το Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο για :

α) Την υποδοχή και την πληροφόρηση των πολιτών.

β) Την μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

γ) Την πρωτοκόλληση και προώθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των πολιτών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

δ)Την ενημέρωση και επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του Υπουργείου αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού και των Επιχειρήσεων καθώς και των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω Κ.Ε.Π.

Πληροφοριακό υλικό: Έντυπα Διευθύνσεων & Λιμενικών Αρχών

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150 Ισόγειο Τ.Κ 18518

Τηλ: 2131371480 – 2131371296 - 2131371421 – 2131371481.

fΑΧ:210-4132633.

Ε-mail *: info@yen.gr - ddy.b@yna.gov.gr

Internet Site http://www.yen.gr

* Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο),την ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα (Άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998).