Ασφάλεια μεταφορών


Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αντιληπτή σε διεθνές επίπεδο δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

N/a

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) κατά την Διπλωματική Διάσκεψη του Δεκεμβρίου 2002 υιοθέτησε μία σειρά ευρέως φάσματος μέτρων για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών ως τροποποιήσεις της SOLAS και με τη θέσπιση του «Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (ISPS code).

Διαβάστε επίσης:

Newsroom - Enhancing maritime security(www.imo.org)
Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (ISPS code). (Μέρος 1ο, Μέρος 2ο, "Maritime Security Measures")
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε πρόταση Κανονισμού για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

N/a

Ο κύριος σκοπός της πρότασης του Κανονισμού είναι η υλοποίηση και εφαρμογή κοινοτικών μέτρων για την βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και αυτών που εκτελούν εσωτερικούς πλόες καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων από απειλές σκόπιμων και παράνομων ενεργειών. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι η ενσωμάτωση στην κοινοτική νομοθεσία των μέτρων που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) κατά την Διπλωματική Διάσκεψη στις 12 Δεκεμβρίου του 2002 ως τροποποιήσεις της SOLAS και με τη θέσπιση του ISPS κώδικα.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοίνωση και Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής