Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος

Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος

Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος 

Με την διοίκηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ) συναντήθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης. 

Στην διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πλακιωτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για τα θέματα που απασχολούν τον ΣΙΤΕΣΑΠ.

Στην συνάντηση εκ μέρους του Συνδέσμου μετείχαν η κα. Ελένη Βρυώνη Πρόεδρος, καθώς και οι κ.κ. Ιωάννης Μακρυδάκης Α’ Αντιπρόεδρος, Ευθύμιος Μπίμπης Γεν. Γραμματέας και Πάρις Λουτριώτης, μέλος της Διοίκησης  και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων. 

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.