Συλλήψεις αλλοδαπών για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων στη Μυτιλήνη

Συλλήψεις αλλοδαπών για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων στη Μυτιλήνη

  Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας και Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
  Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμένα Μυτιλήνης, ο ανωτέρω βρέθηκε να κατέχει, εντός της αποσκευής του, τριάντα έξι (36) κούτες των δέκα (10) πακέτων έκαστη και σαράντα τέσσερα (44) πακέτα τσιγάρα, συνολικά τετρακόσια τέσσερα (404) πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν ταινία ασφάλειας – γνησιότητας.
  Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1.680,98€).
 Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.                                                                                 Επίσης, στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας και Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

  Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμένα Μυτιλήνης, ο ανωτέρω βρέθηκε να κατέχει, εντός της αποσκευής του, είκοσι (20) κούτες των δέκα (10) πακέτων έκαστη, συνολικά διακόσια (200) πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν ταινία ασφάλειας – γνησιότητας.
  Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (832,17€).
  Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.