Προσωρινοί πίνακες κατόπιν ενστάσεων κατάταξης και αποκλειόμενου υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικού έτους 2019-2020 κατ' αξιολογική σειρά ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ

Προσωρινοί πίνακες κατόπιν ενστάσεων κατάταξης και αποκλειόμενου υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικού έτους 2019-2020 κατ' αξιολογική σειρά ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ