Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων της Πλοηγικής Υπηρεσίας