ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ Ηπείρου για το ακαδ. έτος 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ Ηπείρου για το ακαδ. έτος 2018-2019