Προκήρυξη Αρχικού και Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών (ΑΔΑ 6ΩΣΗ4653ΠΩ-Σ3Δ)