Περίληψη Διακήρυξης Γ΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ΄ Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων-Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Περίληψη Διακήρυξης Γ΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών Κέντρου ΥΝΑΝΠ, ΚΤΙΡΙΟ 1 Κλάδος Γ΄ Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων-Μητρώο Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σχετικά Αρχεία

ΨΠ7ΛΗ-ΞΞ7.pdf