Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ-Π ειδικότητας Ιατρών μετά από αναπομπή

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ-Π ειδικότητας Ιατρών μετά από αναπομπή

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 2904.4/414/18/20-06-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ