Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
Οριστικός πίνακας επιλεγέντων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2901.02/14/2018/21-06-2018 Ανακοίνωση Πρόσληψης ΚΕΣΕΝ - ΡΗ-ΡΕ/ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.