Οριστικός Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ τάξης Ε.Ν, Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν και Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων - Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018(ΑΔΑ Ω06Ρ4653ΠΩ-9ΘΑ)

Οριστικός Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ τάξης Ε.Ν, Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν και Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων - Μηχανικών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018(ΑΔΑ Ω06Ρ4653ΠΩ-9ΘΑ)