Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά και επιλεγέντων υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικού έτους 2018-2019 της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά και επιλεγέντων υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) διδακτικού έτους 2018-2019 της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ